MİGRASYON ÖNLEYİCİLER

Marsol DFP POW

İnk jet baskı için konsantre migrasyon önleyici

Kimyasal Yapısı: Doğal polimerler karışımı / noniyonik

Reaktif, dispers, asit Inkjet baskı pat sistemlerinde, kıvamlaştırıcı olarak kullanılır.

Konvansiyonel baskı sistemlerinde yüzeyin düzgünleşmesini sağlar.

Daha yüksek penetrasyon, yüzey düzgünlüğü, renk verimi ve kontür netliği sağlar.

Her türlü baskı yardımcısı ve kıvamlaştırıcısı ile kombin edilebilir.