İK Politikamız

Marchem, çalışanların potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı bulduğu, şeffaf ve adil bir insan kaynakları politikası oluşturmayı hedeflemektedir.

Eğitim ve gelişimi desteklemekteyiz. Bu amaçla gelişime açık bireylere kendilerine ve şirkete pozitif değer katacak bir iş ortamı sağlamaktayız.

Tüm insan kaynakları süreç ve uygulamalarında çalışanlar ve adaylar arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin işin gerektirdiği yetkinliklere sahip bireylere potansiyellerini ortaya çıkaracak bir iş ortamı sağlamaktayız.

Ekip çalışmasının sinerjisine inanıyor ve bir ekibin parçası olduğunu hisseden bireylerle çalışıyoruz.

insanı önceleyen bir kurumsal yönetim anlayışı ile çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumaktayız. İşçi sağlığı ve güvenliğine uygun hareket ederek çalışanlarımızı bu konularda eğitmekteyiz.

İŞ BAŞVURU FORMU