MARSOL 507

Kırık Önleyici

Kimyasal Yapısı: Polimer

Polyester pamuk, poliamid, poliakrilik ve yünlerin kasar ve boya işlemlerinde kullanılan suda kolayca çözünen polimerik kırık önleyicidir.

Tekstil mamülü üzerinde bir bariyer oluşturarak kırık oluşumunu önler.

MARSOL CRWO

Kırık Önleyici

Kimyasal Yapısı: Yağ ve yağ asidi türevlerinin kombinasyonu

Polyester, pamuk ve poliamidin kasar ve boya işlemlerinde kullanılan bir kırık önleyicidir.

Kaydırıcı özelliği sayesinde kumaş kırıklarının ve sürtünme izlerinin oluşmasına engel olur.

MARSOL AT 150

Akrilat bazlı konsantre iyon tutucu

Kimyasal Yapısı: Polimerik kompleks yapıcı madde ve katkı maddeleri kombinasyonu

Ağır metal ve metal iyonlarını pH ve sıcaklığa bağlı olarak, kompleks yapar, çökmesini engeller.

Toprak alkali metal iyonlarını da kompleks oluşturarak tuttuğu için pişirme ve beyazlatma sonrası yapılan yıkamalarda uzaklaştırılmış maddelerin yeniden mamul üzerine çökmesini önler. Bu sebeple pamuk kasarında daha iyi beyazlık ve hidrofilite sağlanır.

İyon değiştirici reçinelerde temizlik ve rejenerasyon malzemesidir. Aynı zamanda iyi bir dispersandır.

MARSOL AT 400

Akrilat bazlı iyon tutucu

Kimyasal Yapısı: Polimerik bileşikler karışımı

İyon tutma ve dispers etme özellikleri sayesinde su ile çalışan ortamlarda su sertliği ve ısı nedeniyle oluşabilecek çökeltilerin önlenmesinde çok etkili bir kompleks yapıcıdır.

Sulu sistemlerde korozyon inhibitörü olarak görev yapar.

Ağır metal ve metal iyonlarını pH ve sıcaklığa bağlı olarak, kompleks yapar, çökmesini engeller.

MARSOL YN 30

Fosfonat bazlı iyon tutucu

Kimyasal Yapısı: Polyfosfonatların karışımı

Sert sularda Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını disperge eder.

Elyaf içindeki safsızlıkların boyayla beraber çökmesini önleyen koruyucu kolloid özelligine sahiptir.

Köpük yapma özelligi olmadıgı için sirkülasyonu yüksek boya makinelerinde kolayca uygulanır.

MARWET FW ULTRA

Nonyonik konsantre ıslatma kimyasalı

Kimyasal Yapısı: Yüzey aktif maddelerin kombinasyonu

Her türlü elyafın pişirme ve kasar gibi ön terbiye işlemlerinde kullanılan mükemmel bir ıslatıcıdır.

Mükemmel bir hidrofilite sağlar.

Oksidasyon ve redüksiyon maddelere dayanıklıdır.

Pratikte kullanılan asit ve alkalilere dayanıklıdır.

Aynı zaman da leke ve yağ sökme efekti vardır.

MARWET AWX

Anyonik ıslatma maddesi

Kimyasal Yapısı: Yağ alkolü etoksilatları ve alkil sülfonat karışımı

Her türlü sentetik ve WO elyaf ve karışımlarının ön terbiye işlemlerinde kullanılan iyi bir ıslatıcıdır.

İyi bir hidrofilite sağlar.

Alkali dayanımı yüksektir.

Köpüklenme yapmaz.

MARSOL ISS-A CONZ

Portakal Kokulu Özel Yağ Giderici

Kimyasal Yapısı: Hidrokarbonlar ve Emülgatörler Karışımı

Örgü ve dokuma prosesleri sonucu oluşabilen yağ lekelerinin giderilmesinde etkili konsantre yıkama maddesidir.

Makine ve gres yağlarında etkili, konsantre yağ gidericidir.

MARSOL TSC

Yağ Giderici

Kimyasal Yapısı: Yüzey aktif maddelerin kombinasyonu

Örgü ve dokuma proseslerinden gelen yağ lekelerinin giderilmesinde etkili bir yağ gidericidir.

MARSTAB CTN

Peroksit stabilizatörü

Kimyasal Yapısı: Metal tutucular ve yüzey aktifleştiricilerin kombinasyonu

Pamuk ve pamuk karışım elyafların peroksitli kasar prosesi boyunca peroksiti stabilize ederek aktif oksijen gelişiminin kontrolünü sağlar.

Kumaşın hidrofilitesi iyileşir.

MARSTAB AB CONZ

Konsantre peroksit stabilizatörü

Kimyasal Yapısı: Metal komplekleştiricileri karışımı

Peroksti kasarında katalitik etki göstererek peroksitin hızlı bozunmasını önler.

Birkaç kademede yapılan prosesleri tek banyoya indirir.

PROZYME SIZE

Haşıl sökme enzimi

Kimyasal Yapısı: α-amilaz yapılı doğal enzim

Kumaş üzerindeki haşılı etkili bir şekilde söker.

Α-amilaz enzim olduğundan sadece nişasta ve nişasta ihtiva edenhaşıl maddeleri ile etkileşime girerek kumaşa zarar vermeden sökülmesini sağlar.

Yüksek sıcaklıklarda uygulanabilir.

Tamamen biyoparçalanabilir bir üründür.

MARENZYME AP

Peroksit enzimi

Kimyasal Yapısı: Katalaz enzimi

Banyoda kalan hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürerek giderir.

Tamamen biyolojik parçalanabilirdir.

PROLASE PILL

Tüy enzimi

Kimyasal Yapısı: Yüksek aktiviteli selüloz içeren kumaşların yüzey parlatmasında kullanılan, patojenik olmayan bakterilerden elde edilmiş sıvı selülaz enzimi Kumaşlara parlaklık, yüzey düzgünlüğü ve renk canlılığı verir.

Tüylenme riskini minimize eder.